Mgr. Jiří Janík

Narozen 1983 ve Frýdku-Místku. V roce 2010 vystudoval Právnickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2010-2014 působil jako advokátní koncipient
v advokátní kanceláři ve Frýdku-Místku. Od roku 2014 působí jako samostatný advokát
zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory.

Jsem advokát s generální praxí. Poskytuji proto právní pomoc svým klientům v široké oblasti práva,
jak firmám ve věcech vyplývajících z podnikatelské činnosti, tak občanům při všedních i méně běžných životních situacích.

Preferuji vždy osobní setkání s klientem, přičemž úvodní porada týkající se seznámení se s problematikou klienta
je zpravidla bezplatná. Výjimkou jsou případy, kdy klient žádá již při této úvodní poradě poskytnutí právní služby.

Jako advokát jsem připraven poskytovat svým klientům komplexní právní služby, přičemž při své práci dle potřeby
spolupracuji se soudními znalci, auditory, notáři, tlumočníky, překladateli a realitními kancelářemi.

Při řešení zvlášť obtížných právních otázek či kauz spolupracuji též s jinými advokáty tak, aby při zachování
nezbytné diskrétnosti a zákonného postupu bylo dosaženo co nejpříznivějšího výsledku.

Oblasti poskytovaných služeb

Svým klientům poskytuji advokátní služby nejčastěji v těchto oblastech práva:

Občanské právo

Sepis smluv, zastupování
před soudy a jinými orgány.

Trestní právo

Obhajoba v trestních věcech.
Zastupování poškozeného v rámci
trestního řízení.

Obchodní právo

Vymáhání a správa pohledávek, příprava
smluv z obchodních zákazkových vztahů
a zastupování v řízení před soudem apod.

Insolvenční právo

Příprava podkladů pro účely řešení úpadku
fyzických osob formou oddlužení či prohlášení
konkursu. Příprava přihlášek pohledávek
do insolvenčního řízení.

Pracovní právo

Příprava pracovních smluv, dohod a jiných listin,
které souvisejí se vztahy mezi zaměstnavateli
a zaměstnanci jako jsou dohody o hmotné
odpovědnosti apod.

Správní právo

Zastupování v rámci řízení před obecními
a jinými úřady, včetně zastupování
v řízení o přestupcích.

Odměna advokáta

Odměna je obvykle stanovena vzájemnou dohodou, která předchází počátku
poskytování právních služeb.

V případě, že není mezi advokátem a klientem sjednán způsob a výše odměny advokáta,
stanoví se podpůrně podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. advokátní tarif.

V jednotlivých případech není vyloučeno sjednání odměny podle výsledku věci, pro takový
postup však musí být na straně klienta vážné majetkové nebo sociální důvody.

První porada s advokátem, kdy je klientem pouze předestřen samotný důvod návštěvy
a podstata požadované právní pomoci, je advokátem poskytována zpravidla bezplatně.

Pokud máte dotaz ohledně ceny za advokátní služby, kontaktujte mě pro konkrétní řešení.

Kontaktní informace

Máte-li jakoukoli otázku, neváhejte se mi ozvat.

Mgr. Jiří Janík
Lidická 613,
738 01, Frýdek-Místek

+420 605 965 389
janik@akjanik.eu

...nebo mi prostřednictvím formuláře zanechte vzkaz.

napište číslo následující po 84